Uncategorized

Taisyklės

Prekių pirkimo taisyklės Bendrosios nuostatos. 1.1. Šios prekių pirkimo-pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Šalims juridiškai privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje www.pego.lt. 1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjui apsiperkant elektroninėje…

Showing the single result